Pridelava sadja v različne sokove Predelava sadja na naravi prijazen način Brez konzervansov Predelava sadja na naravi prijazen način

Nakup tehnološke opreme za predelavo soka

Kmetija Gjergjek se je prijavila na Javni razpis »Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019«,  (Uradni list RS, št.7/19) iz Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 (PRP).

Na osnovi popolne vloge so nam bila dne 30. 01. 2020 odobrena nepovratna sredstva za sofinanciranje iz podukrepa Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019 (Podukrep št. M04.2).

Celotna vrednost naložbe znaša 60.467,76 € brez DDV in 73.770,67 € z DDV.  Investicijo je kmetija dobila sofinancirano v višini 35 % od priznanih vrednosti. To pomeni, da je podpora v okviru javnega razpisa PRP znašala 21.123,28 € nepovratnih sredstev.

GLAVNE DEJAVNOSTI

V okviru projekta smo kupili novo tehnološko opremo za predelavo sadja. Za pakiranje steklenic smo kupili avtomatski pakirni stroj, ki bo omogočal kvalitetnejše in hitrejše pakiranje. Kupili smo pa tudi stroj za pranje napolnjenih steklenic, s katerim bomo steklenice prali še predno jih bomo pakirali v pakete. Nato smo kupili še 132 velikih plastičnih zabojev, ki bodo služili za skladiščenje in transport vhodnih surovin in tudi začasno skladiščenje končnih izdelkov.

Vse investicije so bile v celoti dokončane in vključene v proizvodni proces leta 2020 in služijo svojemu namenu.


CILJI
 

  • Predelava lastnega pridelka in ga ponuditi tržišču
  • Povečana kvaliteta in hitrost pakiranja steklenic in skladiščenja sadja
  • Povečana storilnost proizvodnje soka
  • Posodobitev proizvodnih procesov
  • Povečanje kvalitete proizvodov
  • Zmanjšanje količine odpadnih surovin
  • Prihranki energije in delovne sile

 

PRIČAKOVANI REZULTATI
 

  • Izboljšanje ekonomičnosti poslovanja
  • Izboljšanje kvalitete proizvodov
  • Manjša obremenjenost okolja

www.program-podezelja.si

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm